TALLY

Flatbed printer Tally 5040
Detalji
24-iglični matrični pisač
Brzina ispisa normal 300 znakova u sekundi kod 10cpi
Brzina ispisa high 400 znakova u sekundi kod 10cpi
Papir u kopijama. Original + kopije – 1 + 4
Emulacije: IBM 4722, Epson ESC/P, PR50/PR2/PR2e
Sučelja standardna: serijsko RS232, USB-2, paralelno. IEEE1284
Sučelja opciona: dodatno serijsko RS 232
Ulazni buffer 32kB
Automatsko podešavanje odmaka glave
i ruba dokumenta
Šifra: TAO043379-01 Cijena: 5.596,00 Kn
TD2600+ Tally Dascom impact printer
Detalji
100-240V,
(Par./USB/Ethernet)
JAMSTVENI ROK: 12 mj.
Šifra: TAO288330400 Cijena: 4.840,00 Kn